Thi Chứng Chỉ Quốc Gia ABC
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Tổ chức thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh trình độ A-B-C

Chủ Nhật Ngày 12 - 02 - 2012
Giờ thi: 7h30 Hạn chót đăng ký: Thứ Sáu 03 - 02 – 2012
Địa điểm đăng ký dự thi: Phòng Ghi danh của tất cả các Cơ sở của Trung Tâm Ngoại Ngữ.
Địa điểm thi:
Cơ sở 1: Trường Đại học Nông Lâm         Tel: 38960109
Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Cơ sở 2: Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Chu Văn An Tel: 38566862
546 Ngô Gia Tự, Quận 5, Tp. HCM